Tugas Perkembangan Remaja

Asal usul tugas perembangan adalah bertitik tolak daripada perkembangan individu itu dari segi fizikal dan psikologi yang mewujudkan pelbagai desakan. Selain itu individu itu juga berhadapan dengan kehendak dan jangkaan masyarakat terhadapnya. Desakan dalaman dan luaran ini mewujudkan satu situasi yang berkehendakkan individu itu menguasai tugas oerkembangan jikalau remaja hendak berjaya dalam hidup.

Antara tugas perkembangan remaja adalah:-

 • Menguasai peranan jantina

  Remaja mesti belajar menerima peranan sosialnya sebagai lelaki atau perempuan mengikut garisan yang ditetapkan oleh masyarakat. Bagi remaja lelaki tugas ini mudah dicapai kecuali mereka yang tidak rol model lelaki dan mempunyai minat seperti kaum perempuan. Bagi remaja perempuan, ramai yang berhati-hati menerima peranannya untuk menjadi isteri dan ibu, terutama sekali mereka yang ingin melanjutkan pelajaran sebagai persediaan kerjaya. Mereka perlu menyesuaikan diri dengan rakan sebaya dan bekerjasama serta memahami pandangan orang lain dalam perbincangan.

 • Menerima dan mengguna dirinya dengan berkesan

  Remaja perlu bangga dengan dirinya, mengguna dan melindungi dirinya dengan berkesan dan memuaskan. Masyarakat banyak mengutamakan rupa fizikal dan pertumbuhan sebagai pengukur sama ada remaja itu cantik, lebih tinggi daripada rakannya atau adik beradiknya untuk mendapat pujian. Kerana masyarakat mengajar remaja menilai diri berasaskan rupa fizikal, maka adalah dijangkakan perkara ini menjadi punca kebanggaan, minat, keyakinan, keraguan, kegelisahan dan perasaan rendah diri di kalangan remaja. Menerima diri seadanya akan membawa kepada kebanggaan dan kepuasan diri.

 • Mencapai perhubungan baru dan matang dengan rakan sebaya

  Matlamatnya ialah, remaja belajar untuk menganggap perempuan sebagai wanita dan lelaki sebagai lelaki. Mereka mesti belajar sebagai orang dewasa apabila bersama orang dewasa dan belajar bekerjasama dengan orang lain dengan tidak mengambil kira perasaan sendiri.

 • Mencapai kebebasan emosi

  Remaja harus mencapai kebebasan emosi daripada ibu bapa tetapi membina kasih saying yang erat serta hormat terhadap mereka dan orang dewasa lain. Remaja yang gagal dalam tugas ini mempunyai tabiat bergantung kepada ibu bapa, tidak berupaya berfikir sendiri tentang perkara penting dan tidak tahu berinteraksi dalam persekitaran orang dewasa kerana masih lagi seperti kanak-kanak dari segi emosi.

 • Mencapai kebebasan ekonomi

  Tugas ini lebih kepada remaja lelaki berbanding perempuan walaupun pada masa ini ianya juga penting bagi remaja perempuan bagi menyara diri sendiri.

 • Memilih dan bersedia untuk bekerja

  Remaja perlu memilih kerjaya yang sesuai dengan kebolehan. Tugas ini anatara perkara penting dan dianggap sukar bagi remaja untuk membuat keputusan.

 • Bersedia untuk berumah tangga

  Bersedia menerima matlamat kehidupan untuk membina sikap positif terhadap hidup berkeluarga dan mempunyai zuriat, megetahui tentang pengurusan rumahtangga serta cara pemilihan kanak-kanak.

 • Membina kemahiran intelektual dan konsep untuk kecekapan sivik

  Tugas ini merujuk kepada pembinaan konsep peraturan dan undang-undang, kerajaan, ekonomi, geografi, manusia dan institusi sosial yang sesuai dalam kehidupan moden. Remaja perlu membina kemahiran berlkomunikasi dan kebolehan pentaakulan untuk menyelesaikan masalah dengan berkesan. Minat dan motivasi yang tinggi merupakan asas dalam meningkatkan kebolehan untuk belajar dan ianya berbeza bagi setiap individu. Remaja juga boleh melakukan kesilapan apabila dia tidak berkebolehan dan tidak mempunyai matlamat walaupun dia memiliki perwatakan yang baik.